Borgerforening.

BORGERFORENING.
FORMANDS MANDSKÆDE.

SKYTTELAUG.
OLDERMANDSKÆDE.

DIREGENTKLOKKE

DIREGENTKLOKKE.
SKYTTELAUGET

KONGEPRÆMIE. 1932.

Gave fra:
Schutzengilde, Uelzen, Tyskland.

SALUTKANON.
Som bruges ved Skyttefesten.

POKALSKAB.

Ny formand Chr. Juhl. 2005.

Formand Erik Dall. 2004.

Ny Formand Erik Dall. 2003.

Æresmedlem Egon Thomsen. 20. 2. 2004.

Kong Christian X. 2003.

Borgerforenings Sangkor. 2001.

Borgerforenings Sangkor.

Fra venstre: Erik Petersen, Egon Thomsen, Hans Henrik Andresen, Helge Skjerning, Freddy Grøndalh, Erik Poulsen, Knud Møller, Svend Åge Voss, Niels Bleshøy, Kaj Poulsen, Svend Åge Andersen, Erik Otten, Henrik Klintholm, Freddy Knudsen, Sven Sune Nielsen, Knud Bjerring, Knud Møller, Bent Otten, Erik Dall, Tage Christensen.

Æresborger Chr. Paulsen. 1990.

Indvielse af Borgerforenings nye klubhus på Skovhuse på Kær halvø. 19. 11. 1994.

Borgerforeningens støtte til den Littauske by Touraag. 8. 6. 1991.

Borgerforening 1945.

Borgerforenings Bannerindvielse. 1930.

Forreste række: Bager Langelo, Fabrikant Georg Nielsen, Klejnsmed Ed. Møller, Maler Jes Jacobsen, Glarmester Kjølset, El installatør Christoffersen, Malermester Chr. Paulsen.

Bagerste række: Billedskærer J. Christensen, H. N. Lind, Bogtrykker J. Otsen, Snedker H. Christiansen, Sadelmager Chr. Dall.

Borgerforening. 1888

Borgerforening. 1883