Borgerf. Skyttefest. 1939 – 1900.

Skyttefest 1939

Skyttefest 1938

På Grund af Mund- og Klovesyge, blev Skyttefesten flyttet til den 27. juli. 1938.

Skyttefest 1937

Skyttefest 1936

Skyttefest 1935

Skyttefest 1934

Skyttefest 1933

Skyttefest 1932

Skyttefest 1931

Skyttefest 1930

Skyttefest 1929

Skyttefest 1928

Skyttefest 1927

Skyttefest 1927

Skyttefest 1925

Skyttefest 1924

Skyttefest 1923

Skyttefest 1922

Skyttefest 1921

Skyttefest 1920

Skyttefest 1919

Kongepræmien fik Fru Mayland ved J. Jensens skud. Fru Mayland kunne ikke blive “Skyttekonge”.
Jørgen Jensen, der havde bedste skud, fik kongeværdigheden / Skyttekonge.

Skyttefest 1918 – 1915

Ingen skyttefest / skydning grundet:   1. verdenskrig.

Skyttefest 1914

Skyttefest 1913

Skyttefest 1912

Skyttefest 1911

Skyttefest 1910

Skyttefest 1909

Skyttefest 1908

Skyttefest 1907

Skyttefest 1906

Skyttefest 1905

Skyttefest 1904

Skyttefest 1903

Skyttefest 1902

Skyttefest 1901

Skyttefest 1900

“Cathrinelund” 1924

Sønderborghus.

Sønderborghus, Løngang 1 / Martin Nyrops Plads 2.
For at styrke det danske sindelag, besluttede dansksindede sig for at samle penge sammen til et forsamlingshus, der ikke bare skulle afspejle dansk kultur, men også sønderborgernes stolthed over at være netop danske.
Fra optegnelser ved man, at det tog ganske kort tid at indsamle store beløb til opførelsen af Sønderborghus. Allerede i september 1911 blev der på få timer indsamlet 10.000 mark. Sidst på året kunne man konkludere, at der var i alt 83.000 mark at gøre godt med, og så blev grunden købt af bryggeriejer Chr. Petersen i december 1911.
Professor Martin Nyrop blev arkitekten, der leverede planerne til det nye Sønderborghus. Martin Nyrop er som bekendt også arkitekten bag eksempelvis Københavns Rådhus og Københavns Hovedbanegård.
For at sætte datidens varme følelser for de danske i Sønderjylland yderligere i relief, skal det nævnes, at Martin Nyrop ikke tog betaling for sit arbejde på grundtegningerne til Sønderborghus.
Sønderborghus blev indviet den 2. Maj 1914, men kom kun til at virke som dansk samlingssted i 2 måneder. Ved udbruddet af 1. Verdenskrig, blev ca. 100 danske fange interneret på Sønderborghus. Senere blev det til lazaret.
Efter genforeningen fortsatte det som forsamlingshus med selskabslokaler.
I dag virker Sønderborghus som medborgerhus.

Stadt Hamburg.

Stadt Hamburg, Perlegade 36, blev bygget i 1791 af De la Motte der indtil 1932 ejede bygningen.
Sønderborgs første teatersal, som blev taget i brug 1845, indtil 1906. Taterforestillingerne flyttede til Central Hotellet.
Stadt Hamburg fungerede indtil 1920.
Der blev indrettet butikker, Slagter – Skotøjsbutik.
I 1933 købte bagermester A. Hansen stedet og indrettede Cafe Løkken.
Efter Cafe Løkken var der i en årrække salg af frugt og grønt, Centrum Frugt. 1962 – 1998.
I 1998 blev stedet ovetaget af Jensens Bøfhus.

Da Skyttekongen var Skattefri i et år.