Borgerforening – Skyttekonger

1882 – 1913   Udmarchen fra
                        Stadt Hamburg, Perlegade 36,
                        (Jensens Bøfhus).
1882 – 1893   Skydning i Sommerlyst / Schützenhoff,
                        Augustenborg Landevej 23.
1882   Peter Knarkøj              eget skud
1883   ?
1884   J. Møller, ved skud af:    C .P. Tortzen
1885   Hans Hansen,                  H. Iversen
1886   H. P. Lestrup,                   J. Schmidt
1887   Hans Andersen,               Jens Nissen
1888   M. L. Utzon,                      C. Jørgensen
1889   M. Frost,                       eget skud
1890   S. Jacobsen,                    Hans Nielsen
1891   H. P. Hansen,                   E. Müller
1892   P. Brag,                            J. Lassen
1893   G. Christensen,            eget skud
1894   Ingen skyttefest / skydning grundet:
           salg af Sommerlyst.
1895 – 1965   Skydning i Kathrinelund.
1895   Peter Petersen,            eget skud
1896   S. Jacobsen,                    C. Jacobsen
1897   Christian Jacobsen,      eget skud
1898   C. C. Lassen,                   Math. Frost
1899   H. G. Petersen,                H. Jessen
1900   Jørgen Staugaard,           H. Nymand
1901   M. L. Bossen,                   Chr. Otten jr.
1902   F. Syvertsen,                eget skud
1903   Carl Jacobsen,             eget skud
1904   Nicolai Helmer,             eget skud
1905   J. Johannsen,                   Chr. Rode
1906   Harald Helmer,                 Jacob Moldt
1907   Peter Kaad,                      Nissen
1908   Adolph Svensson,            M. L. Bossen
1909   Jens Timm,                       Math. Frost
1910   Jørgen Staugaard,            Chr. Otten
1911   Andr. Willesen,             eget skud
1912   Aage Lumbye Nielsen, eget skud
1913   Hans Dall,                         Møller Hansen
1914 – 1971   Udmarchen fra Sønderborghus,
                       Løngang 1, Jernbanegade, Perlegade.
1914 – 1949   Skydning i Kathrinelund.
1914   Hans Hansen,              eget skud
1915 – 1918   Ingen skyttefest / skydning grundet:
                       1. verdenskrig.
1919   Jørgen Jensen,       bedste skud
1920   Peter Weng eget skud
1921   Chr. Otten
1922   Henrik Jacobsen
1923   Hans. Madsen
1924   Chr. Clausen
1925   Christian Thygesen
1926   Hans Kjølseth
1927   Jacob Jacobsen
1928   Carl Rode
1929   Henrik Hansen
1930   Johannes Schwalm
1931 – 2012   Skyttekongen afhentes
                        på sin bopæl.
1931   Andreas Rudebeck
1932   Viggo Jørgensen jr.
1933   Henrik Jacobsen
1934   Kai Edvard Larsen
1935   Thomas Otten
1936   Jørgen Schmidt
1937   Valdemar Petersen
1938   Jørgen Brock
1939   Svend Rasmussen
1940 – 1945   Ingen skyttefest / skydning grundet:
                        2. verdenskrig.
1946   Hans E. Jensen
1947   Ingen skyttefest / skydning grundet:
            Borgerforeningen manglede geværer.
1948   Peter Nissen
1949   Søren Wiuf
1950 – 1951   Skydning på militærets skydebaner.
                        Langs stranden ved Hjorth Lorenzensvej.
1950   Jørgen Lauritzen
1951   Kaj Olsen
1952   Ingen skyttefest / skydning grundet:
            ombygning af baner ved Kathrinelund.
1953 – 1965   Skydning i Kathrinelund.
1953    C. Christensen
1954    Svend Aage Kjær
1955    Jens Christiansen
1956    Jens Christiansen
1957    Jørgen Sander-Larsen
1958    Peter Nissen
1959    Thomas Otten
1960    Jørgen Søberg
1961    Frederik Palmus
1962    Mathias Hansen
1963    H. C. Hansen
1964    Peter Nissen
1965    Carl Sørensen
1966 – 1967   Skydning på militærets skydebaner.
                        Langs stranden ved Hjorth Lorenzensvej.
1966   Frits Gustav Tillisch
1967   Niels Bleshøy
1968 – 2002   Skydning på 200 meter bane,
                       militærets nye skydebaner,
                       Kær Vestermark, Kær Halvø.
1968   Frederik Jensen
1969   Carl A. Petersen
1970   Kaj Olsen
1971   Andreas Lassen
1972 – 1973   Udmarchen fra Rådhustorvet.
1972   Erik Poulsen
1973   Dan Olsen
1974 – 2013   Skyttelauget samledes i byrådssalen.
                       Udmarchen fra Rådhustorvet.
1974   Frits Gustav Tillisch
1975   Carl Adolf Petersen
1976   Frederik Jensen
1977   Frits Gustav Tillisch
1978   Steen Elholm Christensen
1979   Carl Sørensen
1980   Thorvald Dall
1981   Helge Skjerning
1982   Henrik Iversen
1983   Steen Elholm Christensen
1984   Kai Viggo Jørgensen
1985   Christian Brock
1986   Christian Hansen
1987   Erik Petersen
1988   Aksel Larsen
1889   Victor Jensen
1990   Niels Bleshøy
1991   Hartvig Kjærgaard
1992   Egon Thomsen
1993   Erik Dall
1994   Erik Petersen
1995   Erik Dall
1996   Thorvald Dall
1997   Chresten Marcussen
1998   Kaj Poulsen
1999   Hans Nør
2000   Erik Petersen
2001   Erik Dall
2002   Hartvig Kjærgaard
2003 – 20–    Skydning på Sønderborg Skyttekreds,
                       50 meter bane, Kær Vestermark,
2003   Christian Juhl
2004   Hans Falk
2005   Flemming Matthies
2006   Frede Mørch Pedersen
2007   Max Samsø Hansen
2008   John Asmussen
2009   Christian Hansen
2010   Erling Lundsgaard
2011   Vagn Andersen
2012   Bent Jørgensen
2013   Skyttekongen afhentes ikke mere på sin bopæl.
            Morgen kaffen indtages ved Sønderborg Skyttekreds.
2013 – 2019   Skyttekongen udråbes efter skydningen og
                       præsenteres straks efter i byrådssalen på
                       Sønderborg Rådhus.
2013   Uwe Staib
2014   Orla Hansen
2015   Peter Dall
2016   Erik Dall
2017   Viggo Ravn
2018   Peter Dall
2019   Viggo Ravn
2020   Den 8. August. 2020 var en alternativ skyttefest, på
           grund af Corona-restrektioner.
           Selve kongeskydningen var i fokus, uden orkestermusik
           og optog gennem byen, uden modtagelse hos borgmester
           Erik Lauritzen i byrådssalen.
2020   Leif Larsen
2021 Freddy Grøndahl

Der har eksisteret et Skyttelaug i Sønderborg siden 1600 tallet.
Lauget blev senere opløst under svenskekrigene omkring år 1700.
I 1732 blev der oprettet et nyt skyttelaug, hvilket blev privilegeret af Christian VI i 1734.
På daværende tidspunkt foregik skydningerne ved Sønderborg Slot.
I 1834 blev lauget privilegeret af Frederik VII.
Der blev opført en skydebane ved Batterivej, der hvor nu Hotel Sønderborg Strand ligger, den fik navnet “Frederik VII Skydebane”, blev indviet den 17. maj. 1861.
Denne epoke sluttede i 1880, da det gamle Skyttelaug grundet manglende interesse blev opløst.

Dybbøl=Posten 1919.

Kongepræmien fik Fru Mayland ved J. Jensens skud. Fru Mayland kunne ikke blive “Skyttekonge”.
Jørgen Jensen, bedste skud fik kongeværdigheden / Skyttekonge.

Jydske Vestkysten 2004.

Leif Maibom kunne ikke blive “Skyttekonge”.