Vandrepokaler – Herrer

2. Erindrings pokaler
1853

SKYTTEKONGE. 1963 – 2006

1963   H C Hansen
1964   Peter Nissen
1965   Carl Kornbeck-Sørensen
1966   F. G. Tillisch
1967   Niels Bleshøy
1968   Fr. Jensen
1969   Carl Adolf Petersen
1970   Kaj Olsen
1971   Andreas Lassen
1972   Erik Poulsen
1973   Dan Olsen
1974   F. G. Tillisch
1975   Carl Adolf Petersen
1976   Fr. Jensen
1977   F. G. Tillisch
1978   Steen Elholm Christensen
1979   Carl Kornbeck-Sørensen
1980   Thorvald Dall
1981   Helge Skjerning
1982   Henrik Iversen
1983   Steen Elholm Christensen
1984   Kaj Viggo Jørgensen

1985   Chr. Brok
1986   Christian Hansen
1987   Erik Petersen
1988   Aksel Larsen
1989   Viktor Jensen
1990   Niels Bleshøy
1991   Hartvig Kjærgaard
1992   Egon Thomsen
1993   Erik Dall
1994   Erik Petersen
1995   Erik Dall
1996   Thorvald Dall
1997   Chresten Marcussen
1998   Kaj Poulsen
1999   Hans Nør
2000   Erik Petersen
2001   Erik Dall
2002   Hartvig Kjærgaard
2003   Chr. Juhl
2004   Hans Falk
2005   Flemming Matthies
2006   Frede Mørch Pedersen

SKYTTEKONGE. 2006 – 2020

2006   Frede Mørch Pedersen
2007   Max Samsø Hansen
2008   John Asmussen
2009   Christian Hansen
2010   Erling Lundsgaard
2011   Vagn Andersen
2012   Bent Jørgensen
2013   Uwe Staib

2014   Orla Hansen
2015   Peter Dall
2016   Erik Dall
2017   Viggo Ravn
2018   Peter Dall
2019   Viggo Ravn
2020   Leif Larsen
2021 2021  Freddy Grøndahl

KRONPRINS. 1984 – 2020

1984   Kaj Olsen
1985   Peter Christensen
1986   Erik Petersen
1987   Erik Dall
1988   Erik Dall
1989   Kaj Poulsen
1990   Hartvig Kjærgaard
1991   Hans Henrik Andresen
1992   Thorvald Dall
1993   Werner Holtz
1994   Christian Brock
1995   Hartvig Kjærgaard
1996   Henry Hansen
1997   Hartvig Kjærgaard
1998   Niels Bleshøy
1999   Sven Aage Voss
2000   Hartvig Kjærgaard
2001   Svend Aage Voss
2002   Niels Poulsen

2002   Niels Poulsen
2003   Erik Dall
2004   Svend Aage Voss
2005   Jørgen Rubusch
2006   Steen Nørhart
2007   Erik Dall
2008   Erik Otten
2009   Niels Clausen
2010   Niels Clausen
2011   Max Samsø Hansen
2012   Ole Bjørn Pedersen
2013   Kjeld Clausen
2014   Harry Ernst
2015   Flemming Matthies
2016   Erling Lundsgaard
2017   Freddy Grøndahl
2018   Torkild Callesen
2019   Erling Lundsgaard
2020   Hardy Beck

KRONPRINS. 2021

2021   Jørn Kiølseth

PRINS. 1983 – 2018

1983   Lars Otten
1984   Axel Larsen
1985   Erik Petesen
1986   Erik Boysen
1987   Helge Skjerning
1988   Erik Petersen
1989   Egon Thomsen
1990   Aksel Larsen
1991   Hans Henrik Andresen
1992   Christian Brock
1993   Chresten Marcussen
1994   Chresten Marcussen
1995   Axel Larsen
1996   Christian Juhl
1997   Erik Dall
1998   Bent Jørgensen
1999   Hartvig Kjærgaard
2000   Niels Bleshøy

2001   Bent Jørgensen
2002   Freddy Grøndahl
2003   Niels Jensen
2004   Niels Poulsen
2005   Kjeld Clausen
2006   Niels Poulsen
2007   Erik Otten
2008   Lars Otten
2009   Bent B Petersen
2010   Bent Jørgensen
2011   Flemming Matthies
2012   Steen Nørhart
2013   Torkild Callesen
2014   Erik Dall
2015   Jens Gøttler
2016   Egon Hansen
2017   Peter Dall
2018   Jens Gøttler

PRINS. 2019 – 2020

2019   Kjeld Clausen

2020   Tage Christensen
2021   Jens Jørn Rasmussen

SENIOR POKAL 60 år. 1972 – 2019

1972   Lorenz Jessen
1973   Nic. Andresen
1974   Peter Nissen
1975   H. C. Hansen
1976   J. Olsen
1977   F. G. Tillisch
1978   Kaj Olsen
1979   Nic. Andresen
1980   E. Christensen
1981   Nic. Andresen
1982   Nic. Andresen
1983   Nic. Andresen
1684   E. Christensen
1985   Kaj Olsen
1986   E. Christensen
1987   Kaj Olsen
1988   Kaj Olsen
1989   Kaj Olsen
1990   Carl Sørensen
1991   Knud Møller
1992   Kaj Olsen
1993   Kaj Olsen
1994   Egon Thomsen
1995   Niels Bleshøy

1996   Thorvald H. Dall
1997   Hartvig Kjærgaard
1998   Kaj Poulsen
1999   Hartvig Kjærgaard
2000   Erik Petersen
2001   Christian Hansen
2002   Hans Laue
2003   Chr. Juhl
2004   Henry Kjær
2005   Niels Clausen
2006   Frede M. Pedersen
2007   Max Samsø Hansen
2008   Johs. Asmussen
2009   Bent B. Petersen
2010   Erling Lundsgaard
2011   Max Samsø Hansen
2012   Ole Bjørn Pedersen
2013   Kjeld Clausen
2014   Harry Ernst
2015   Jens Gøttler
2016   Erling Lundsgaard
2017   Viggo Ravn
2018   Jens Gøttler
2019   Viggo Ravn
2021   Jens Gøttler

SENIOR POKAL 60 – 69 år. 2020

2020   Leif Larsen

OLD BOYS 70 år. 1995 – 2020

1995   Georg Bossen
1996   K.B. Rasmussen
1997   K.B. Rasmussen
1998   Niels Bleshøy
1999   Niels Bleshøy
2000   Niels Bleshøy
2001   Niels Bleshøy
2002   Niels Bleshøy
2003   Hans Laue
2004   Jørgen Rubusch
2005   Jørgen Rubusch
2006   Peter Christensen
2007   Christian Hansen

2008   Helge Skjerning
2009   Christian Hansen
2010   Niels Clausen 30.5 P.
2011   Vagn Andersen
2012   Bent Mikkelsen
2013   Hans Nør
2014   Orla Hansen
2015   Erik Dall
2016   Erik Dall
2017   Freddy Grøndahl
2018   Torkild Callesen
2019   Erling Lundsgaard
2020   Hardy Beck
2021   Freddy Grøndahl

OLD BOYS 80 år. 2017 – 2020

2017   Kurt Schulz
2018   Knud N. Møller

2019   Hartvig Kjærgaard
2020   Hartvig Kjærgaard
2021   Svend Arne Kryhlmand

BEDSTE PLET. 1961 – 2018

1961   J.A.GETTERMANN
1962   CARL ANDRESEN
1963   HANS EGE JENSEN
1964   JOHS.HANSEN
1965   K.A.NIELSEN
1966   TH.SANDER-LARSEN
1967   VIGGO JØRGENSEN
1968   HANS FROST
1969   VIGGO JØRGENSEN
1970   SV.AA.JENSEN
1971   F.G.LLISCH
1972   ERLING JESSEN
1973   CHRISTIAN HANSEN
1974   HELGE SKJERNING
1975   MOGENS CLAUSEN
1976   WERNER HOLTZ
1977   PREBEN MATTIESEN
1978   HARRALD QUITZAU
1979   EITEL CHRISTENSEN
1980   STEEN E. CHRISTENSEN
1981   SØNDERBORG BY
1982   CARL K. SØRENSEN
1983   KAJ OLSEN
1984   KAJ VIGGO JØRGENSEN
1985   CHR.BROK
1986   WERNER HOLTZ
1987   HELGE SKJERNING
1988   KAJ POULSEN
1989   EGON THOMSEN
1990   CHRISTIAN HANSEN

1991   HARTVIG KJÆRGAARD
1992   LARS OTTEN
1993   THORVALD H.DALL

1995   CHR.BROCK
1996   JØRGEN RUBUSCH
1997   CHRESTEN MARCUSSEN
1998   THORVALD H.DALL
1999   SVEND AAGE VOSS
2000   KNUD BJERRING
2001   HANS RAUE
2002   HELGE SKJERNING
2003   LEIF MAIBUM
2004   HANS FALK
2005   JØRGEN RUBUSCH
2006   NIELS POULSEN
2007   PETER DALL
2008   EGON THOMSEN
2009   NIELS CLAUSEN
2010   HENRIK ULDBJERG
2011   FLEMMING MATTHIES
2012   J.W.KJØLSETH
2013   FREDDY GRØNDAHL
2014   BENT JØRGENSEN
2014   ORLA HANSEN
2014   OLE RAVN
2015   JØRN OTTEN
2016   RELING HANSEN
2017   FREDDY GRØNDAHL
2018   SVEND O.JØRGENSEN

BEDSTE PLET. 2019 – 2020

2019   Jan Villadsen

2020   Harry Ernst
2021   Hans Ove Jensen

TRØSTPRÆMIE. 1985 – 2018

1985   Thorvald Dall
1986   N. J. Jacobsen 11 P.
1987   Henry J. Kjær
1988   Frits Poulsen 12 P.
1989   Iver Albæk Hansen
1990   H. C. Bossen
1991   Frits Poulsen
1992   Erik Wittek-Møller
1993   Frits Poulsen
1994   Frits Poulsen
1995   Holger Iversen
1996   H.C. Bossen
1997   Georg Bossen
1998   Georg Bossen
1999   Georg Bossen
2000   Tage Christensen
2001   Georg Bossen

2002   Knud Møller Sdbg.
2003   Karl Matthies
2004   Ejner Mikkelsen
2005   Georg Bossen
2006   Paul E. Kurzweg
2007   Kaj Poulsen
2008   Ejner Mikkelsen
2009   Kaj Poulsen
2010   Jens Peter Petersen 12,6 P.
2011   Kaj Poulsen
2012   Kurt Schuldt
2013   Kurt Schuldt
2014   Ove E. Hansen
2015   Finn Krogh
2016   Jens Peter Petersen
2017   Ejnar Mikkelsen
2018   Ove Eskild Hansen

JUNIOR. 2009 – 2016

2009   Nikolaj Dall
2010   Rasmus Dall
2011   Philip Nørhart
2012   Nikolaj Dall
2013   Nicolaj Dall

2014   Emma Otten
2015   Michelle
2014   Sahra Otten Jakobsen
2016   Sahra Otten Jakobsen

HERRESKYTTE.
BEDSTE FORSKYDNING. 1997 – 2016

1997   Erik Dall 57 P.
1998   Erik Petersen
           20  20  20    60 P.
1999   Erik Dall 179 P.
2000   Svend Aage Voss 166 P.
2001   Erik Dall 158 P.
2002   Freddy Knudsen 159 P.
2003   Freddy Knudsen 87 P.
2004   Erik Petersen 173 P.
2005   Erik Dall 168 P.
2006   Harry Ernst 176 P.

2007   Erik Dall 92.8 P.
2008   Egon Hansen 95.7 P.
2009   Svend Aage Andersen 91.3 P.
2010   Flemming Matthies 98.1 P.
2011   Karl Heinz Bossen
2012   Svend Åge Voss
2013   Erik Dall
2014   Flemming Matthies
2015   Erik Dall
2016   Flemming Matthies

HERRESKYTTE.
BEDSTE FORSKYDNING. 2016 – 2020

2016   Jens Gøttler
2017   Jens Gøttler
2018   Jens Gøttler

2019   Peter Dall
2020   Hardy Beck
2021   Harry Ernst

HERRESKYTTE.
1. FORSKYDNING. 1981 – 2019

1981   Harald Quitzau 58 P
1982   Thorvald Dall 57 P
1983   Erik Petersen 55 P
1984   Axel Larsen 58 P
1985   Henrik Iversen 54 P
1986   Axel Larsen 58 P
1987   Kaj Poulsen
1988   Hartvig Kjærgaard 56 P
1989   Erik Dall 54 P
1990   Erik Petersen 55 P
1991   Kaj Paulsen 54 P
1992   Hans Nør 56 P
1993   Niels Bleshøy 53 P
1994   Niels Bleshøy 54 P
1995   Erik Petersen
1996   Erik Dall 56 P
1997   Erik Dal
1998   Erik Petersen 54 P
1999   Erik Dall 56 P
2000   Svend Aage Voss 55 P

2001   Kurt Schulz 52 P
2002   Freddy Knudsen 52 P
2003   Erik Dall 29 P
2004   Erik Petersen 59 P
2005   Erik Dall 58 P
2006   Karl H. Bossen 60 P
2007   Peter Dall 30,146 P
2008   Harry Ernst 33,4 P
2009   Svens Aage Andersen 32,4 P
2010   Kim Dall
2011   Torkild Callesen
2012   Svend Aage Andersen
2013   Erik Dall
2014   Flemming Matthies
2015   Erik Dall
2016   Jens Gøttler
2017   Jens Gøttler
2018   Uwe Staib
2019   Uwe Staib

HERRESKYTTE.
1. FORSKYDNING. 2020

2020   Hardy Beck
2021   Harry Ernst
HERRESKYTTE.
2. FORSKYDNING. 1981 – 2017

1981   Erik Petersen 58 P
1982   Niels Bleshøy 54 P
1983   Niels Bleshøy 56 P
1984   Erik Boysen 55P
1986   Henrik Iversen 57 P
1986   Erik Petersen 59 P
1987   Erik Dall
1988   Aksel Larsen 56 P
1989   Chr. Brock 57 P
1990   Henry Hansen 56 P
1991   Bent Jørgensen 56 P
1992   Erik Petersen 57 P
1993   Erik Dall 54 P
1994   Erik Petersen 56 P
1995   Erik Dall 54 P
1996   Bent Jørgensen 56 P
1997   Svend Andersen 57 P
1998   Erik Dall 56 P
1999   Svend Aage Voss 58 P

2000   Kurt Schulz 55 P
2001   Erik Dall 55 P
2002   Christian Juhl 55 P
2003   Freddy Knudsen 31 P
2004   Sven Blad 59 P
2005   Erik Dall 56 P
2006   Sven Blad 60 P
2007   Niels Clausen 32,2 P
2008   Rene Jespersen 31,9 P
2009   Erik Dall 33,4 P
2010   Flemming Matthies 33 P
2011   Erling Lundsgaard
2012   Svend Aage Voss
2013   Svend Åge Andersen
2014   Erk Dall
2015   Bent Jørgensen
2016   Steen Nørhart
2017   Peter Juel Jespersen

HERRESKYTTE.
2. FORSKYDNING. 2019 – 2020

2019   Peter Dall
2021   Harry Lassen

2020   Harry Ernst

HERRESKYTTE.
3. FORSKYDNING. 1982 – 2019

1981   –
1982   H. H. Andresen
1983   Erik Otten
1984   –
1985   Peter Christensen
1986   Kaj Paulsen 58 P
1987   Erik Petersen 58 P
1988   Erik Petersen 57 P
1989   Aksel Larsen 54 P
1990   Kaj Paulsen 51 P
1991   Erik Petersen 54 P
1992   Svend Åge Voss 55 P
1993   Erik Petersen 56 P
1994   Erik Dall 53 P
1995   Axel Larsen
1996   Svend Aage Voss 54 P
1997   Niels Bleshøy 55 P
1998   Bent Jørgensen
1999   Erik Boysen 56 P
2000   Erik Petersen

2001   Erik Petersen 56 P
2002   Erik Dall 57 P
2003   Kurt Schulz 29 P
2004   Flemming Matthies 59 P
2005   Harry Ernst 57 P
2006   Chr. Seeberg 60 P
2007   Niels Poulsen 33,2 P
2008   Bent Jørgensen 32,8 P
2009   Flemming Matthies 31,9 P
2010   Erling Hansen 32 P
2011   Karl Heinz Bossen
2011   Bent Jørgensen
2012   Leif Larsen
2013   Peter Dall
2014   Svend Åge Voss
2015   Jens Jørgen Rasmussen
2016   Kurt Schulz
2017   Erik Dall
2018   Erik H Iversen
2019   Kjeld Clausen

HERRESKYTTE.
3. FORSKYDNING. 2020

2020   Harry Lassen
2021   Jens Gøttler

BORGERFORENINGS HERREPOKAL.
2008 – 2017

2008   ERIK DALL
2009   KARL MATTHIES
2010   FLEMMING MATTHIES
2011   JAN B. SØRENSEN
2012   FLEMMING MATTHIES

2013   FLEMMING MATTHIES
2014   FLEMMING MATTHIES
2015   FLEMMING MATTHIES
2017   FLEMMING MATTHIES
2017   ERIK OTTEN

BORGERFORENINGS HERREPOKAL.
2020

2021

15. m. SKYDNING. AKTIVITSKOMITE
HERRER. 2002 – 2014

2002    Maj
            Svend Aage Voss
            Erik Dall
2002   Nov
           Svend Aage Voss
2003   Maj
           Sv. Å. Andersen
2003   Nov
           Jørgen Hansen
2004   Maj
           Flemming Matthies
2004   Nov
           Erik Dall
2005   Maj
           Flemming Matthies
2005   Nov
           Erik Q. Rasmussen
2006   Maj
           Sved Aage Voss
2006   Nov
           Frede M. Petersen
2007   Maj
           Frede M. Petersen
2007   Nov
           Hartvig Kjærgaard
2008   Maj
           Harry Ernst

2008   Nov
           Erik Dall
2009   Maj
           Hartvig Kjærgaard
2009   Nov
           Torkild Callesen
2010   Maj
           Flemming Matthies
2010   Nov
           Torkild Callesen
2011   Maj
           Kjeld Clausen
2011   Nov
           Torkild Callesen
2012   Maj
           Kjeld Clausen
2012   Nov
           Uwe Staib
2013   Maj
           Kjeld Clausen
2013   Nov
           Kjeld Clausen
2014   Maj
           Torkild Callesen
2014   Nov
           Erik Dall

15. m. SKYDNING. AKTIVITSKOMITE
HERRER. 2015 – 2019

2015   Maj
           Erik Dall
2015   Nov
           Vagn Andersen
2016   Nov
           Erik Dall
2017   Juni
           Erik Dall
2017   Nov
           Hartvig Kjærgaard

2018   Forår
           Jens Jørn Rasmussen
2018   Forår
           Uwe Staib
2019   Forår
           Jens J Rasmussen
2019   Efterår
           Paul E Kurzweg

JULESKYDNING
DUEL-SKYDNING. 1973 – 2017

1973   Helge Skjerning
1974   Kaj Olsen
1975   Carl A. Petersen
1976   Erik Wollesen
1977   Harald Quitzau
1978   Frits Tillisch
1979   Kaj Olsen
1980   Werner Holtz
1981   Kaj Olsen
1982   Hans Nør
1983   Erik Petersen
1984   Helge Skjerning
1985   Henrik Iversen
1986   Erik Petersen
1987   Erik Dall
1988   Henry Kjær
1989   Bent Jørgensen
1990   Erik Otten
1991   Erik Petersen
1992   Jørgen Kjærgaard
1993   Bent Jørgensen
1994   Erik Dall
1995   Erik Petersen

1996   Erik Petersen
1997   Svend Aage Voss
1998   Svend Aage Voss
1999   Erik Dall
2000   Freddy Knudsen
2001   Erik Dall
2002   Hartvig Kjærgaard
2003   Erik Dall
2004   Erik Dall
2005   Svend Aage Voss
2006   Flemming Matthies
2007   Kjeld Clausen
2008   Kjeld Clausen
2009   Torkild Callesen
2010   Torkild Callesen
2011   Uwe Staib
2012   Uwe Staib
2013   Erik Dall
2014   Hartvig Kjærgaard
2015   Kjeld Clausen
2016   Harry Ernst
2017   Torkild Callesen

JULESKYDNING
HERRER.   2018 – 2020

2018   Jens Gøttler
2019   Jens Jørgen Rasmussen

2020   AFLYST pga COVID 19

BOWLING – TRØSTEPRÆMIE
DAMER / HERRER. 1993 – 1999

1993   Efterår
           Erik Boysen 85 P.
1994   Forår
           Else Kjærgaard 55 P.
1994   Efterår
           Else Kjærgaard 74 P.
1995   Forår
           Klaus Otten 57 P.
1995   Efterår
           Thorvald Dall 65 P.
1996   Forår
           Thorvald Dall -7 P.
1996   Efterår
           Erik Dall

1997   Forår
           Chr. Juhl
1997   Efterår
           Th. Dall
1998   Forår
           Erik Petersen
1998   Efterår
           Susanne Jørgensen
1999   Forår
           Niels Bleshøy
1999   Efterår
           Eva Juhl
           Th. Dall

BOWLING
DAMER / HERRER. 1993 – 2011

1993   Efterår
           Erik Petersen 164 P.
1994   Forår
           Erik Dall 167 P.
1994   Efterår
           Erik Petersen 159 P.
1995   Forår
           Erik Dall 158 P.
1995   Efterår
           Erik Dall 170 P.
1996   Forår
           Christian Juhl + 35 P.
1996   Efterår
          Jørn Nielsen
1997   Forår
          Jørn Nielsen
1997   Efterår
           Niels Bleshøy
1998   Forår
          Thorvald Dall
1998   Efterår
           Steen Jørgensen
1999   Forår
           Erik Dall
1999   Efterår
           Asta Højlund
2000   Forår
           Erik Dall
2000   Efterår
           Erik Dall
2001   Forår
           Eva Juhl
2001   Efterår
           Erik Dall
2002   Forår
           Egon Thomsen
2002   Efterår
           Anna Skovborg Sørensen
2003   Forår
           Hans Laue

2003   Efterår
           Erik Dall
2004   Forår
           Esther Holm
2004   Efterår
           Chr. Juhl
           Erik Dall
2005   Forår
           Esther Holm
           Knud Jensen
           Erik Dall
2005   Efterår
           Inge Bossen
           Hans Laue
2006   Forår
           Karl Heinz Bossen
2006   Efterår
           Hartvig Kjærgaard
2007   Forår
           Hartvig Kjærgaard
2007   Efterår
           Karl Heinz Bossen
2008   Forår
          Torben Tjørnved
2008   Efterår
          Torben Tjørnved
2009   Forår
           Hartvig Kjærgaard
           Karin Adolphsen
2009   Efterår
           Birgit Bladt
2010   Forår
           Erik Dall
2010   Efterår
           Torben Tjørnved
2011   Forår
          Torben Tjørnved
2011   Efterår
           Erik Dall

BOWLING
DAMER / HERRER. 2014 – 2020

2014   Forår
           Birgit Bladt
2014   Efterår
           Erik Dall
2015   Forår
           Erik Dal
2015   Efterår
           Erik Dall
2016   Forår
           Erik Dall
2016   Efterår
           Erik Dall
2017   Forår
           Kjeld Clausen

2017   Efterår
           Erik Dall
2018   Forår
           Erik Dall
2018   Efterår
           Erik Dall
2019   Forår
           Erik Dall
2019   Efterår
           Orla Hansen
2020   Efterår
           Kurt Jensen

POKALSKAB

Vandrepokaler – Damer.

BORGERFORENINGS DAMEPOKAL.
1978 – 2008

1978   Tove Olsen
1979   Ellen Boysen
1980   Rita Bram
1981   Ellen Boysen
1982   Hanne Jørgensen
1983   Rita Martensen
1984   Angela Dall
1985   Angela Dall
1986   Ellen Boysen
1987   Lone Dall
1988   Ellen Hansen
1989   Rita Martensen
1990   Rita Martensen
1991   Karin Dall
1992   Karin Dall
1993   Rita Martensen

1994   Bettina Petersen
1995   Bettina Petersen
1996   Bettina Petersen
1997   Annie Petersen
1998   Bettina Petersen
1999   Karen Margrethe Nehm
2000   Irene Laugesen
2001   Kirsten Boysen
2002   Karin Dall Nielsen
2003   Merete Roloff
2004   Melinda Dall
2005   Karin Dall Nielsen
2006   Melinda Dall
2007   Esther Holm
2008   Melinda Dall

BORGERFORENINGS DAMEPOKAL.
2009 – 2019

2009   Karin Dall
2010   Irene Clausen
2011   Irene Clausen
2012   Irene Clausen
2013   Jing Nørhart
2014   Karin Dall

2015   Irene Clausen
2016   Karin Dall
2017   Karin Dall
2018   Karin Dall
2019   Birgit Bladt

DAMESKYTTE.
BEDSTE FORSKYDNING. 2005 – 2020

2005   Ebba Lorentzen 169 P.
2006   Melinda Dall 174 P.
2007   Ebba Lorentzen
2008   Melinda Dall 100,5 P.
2009   Melinda Dall 88.1 P.
2010   Esther Holm
2011   Birgitte Andersen
2012   Asta Højlund

2013   Melinda Dall
2014   Birgitte Andersen
2015   Birgit Bladt
2016   Karin Dall
2017   Jytte Rasmussen
2018   Karin Dall
2019   Birgit Bladt
2020   Irene Clausen
2021   Jing Nørhart

DAMESKYTTE.
1. FORSKYDNING. 2005 – 2019

2005   MAJA LANGE   57 P.
2006   MELINDA DALL   58 P.
2007   EBBA LORENTZEN
2008   MELINDA DALL   33,4 P
2009   KARIN DALL   32,1 P
2010   ESTHER HOLM   31,6 P
2011   MAJA LANGE
2012   ASTA HØJLUND

2013   MELINDA DALL
2014   KARIN DALL
2015   BIRGITTE ANDERSEN
2016   BIRGIT BLADT
2017   JYTTE RASMUSSEN
2018   BIRGIT BLADT
2019   IRENE CLAUSEN

DAMESKYTTE.
1. FORSKYDNING. 2020

2020       IRENE CLAUSEN
2021   Jing Nørhart

DAMESKYTTE.
2. FORSKYDNING. 2005 – 2019

2005   EBBA LORENTZEN   56 P.
2006   IRENE CLAUSEN   59 P.
2007   LILIAN ERNST
2008   IRENE CLAUSEN   32,3 P
2009   MELINDA DALL   30,1 P
2010   KARIN DALL   31,2 P
2011   KARIN DALL
2012   INGE BOSSEN

2013   KARIN DALL
2014   MELINDA DALL
2015   BIRGIT BLADT
2016   BIRGITTE ANDERSEN
2017   BIRGITTE ANDERSEN
2018   IRENE CLAUSEN
2019   BIRGIT BLADT

DAMESKYTTE.
2. FORSKYDNING. 2020

2020   BIRGIT BLADT
2020   BIRGIT BLADT

DAMESKYTTE.
3. FORSKYDNING. 2005 – 2019

2005   MELINDA DALL 57 P.
2006   ESTHER HOLM 58 P.
2007   MELINDA DALL
2008   KARIN DALL NIELSEN 32,6 P
2009   INGE BOSSEN 31,4 P
2010   ULLA DREIER32,1 P
2011   INGE BOSSEN
2012   JING NØRHART

2013   ESTHER HOLM
2014   BIRGITTE ANDERSEN
2015   IRENE CLAUSEN
2016   KARIN DALL
2017   BIRGIT BLADT
2018   BIRGITTE ANDERSEN
2019   BIRGITTE ANDERSEN

DAMESKYTTE.
3. FORSKYDNING. 2020

2020   IRMGARD K. JENSEN
2021   IRENE CLAUSEN

15. m. SKYDNING. AKTIVITSKOMITE
DAMER. 2002 – 2018

2002   MAJ   IRENE LAUGESEN
           KARN MARGRETHE NEHM
2002   NOV.  IRENE LAUGESEN
2003   MAJ   ASTA HØJLUND
2003   NOV.  MELINDA DALL
2004   MAJ   ASTA HØJLUND
2004   NOV.  ASTA HØJLUND
2005   MAJ   ASTA HØJLUND
2005   NOV.  MELINDA DALL
2006   MAJ   ASTA HØJLUND
2006   NOV.  IRENE CLAUSEN
2007   MAJ   MELINDA DALL
2007   NOV.  IRENE CLAUSEN
2008   MAJ   IRENE CLAUSEN
2008   NOV.  IRENE CLAUSEN
2009   MAJ   BIRGITTE ANDERSEN
2009   NOV.  IRENE CLAUSEN

2010   MAJ   BIRGITTE ANDERSEN
2010   NOV.  IRENE CLAUSEN
2011   MAJ   IRENE CLAUSEN
2011   NOV.  ASTA HØJLUND
2012   MAJ   BIRGITTE ANDERSEN
2012   NOV.  IRENE CLAUSEN
2013   MAJ   ESTHER HOLM
2013   NOV.  BIRGITTE ANDERSEN
2014   MAJ   IRENE CLAUSEN
2014              MAJA LANGE
2015              BIRGITTE ANDERSEN
2015              IRENE CLAUSEN
2016              BIRGITTE ANDERSEN
2017              IRENE CLAUSEN
2017   NOV.  IRENE CLAUSEN
2018   FORÅR
                       BIRGITTE ANDERSEN

15. m. SKYDNING. AKTIVITSKOMITE
DAMER. 2019

2019 Forår
Birgit Bladt

2019 Efterår
Birgitte Andersen

JULESKYDNING
DAMER.   1995 – 2019

1995   Anne-Lise Carstensen
1996   Betty Rasmussen
1997   Susanne Jørgensen
1998   Annie Petersen
1999   Karen Margrethe Nehm
2000   Irene Laugesen
2001   Irene Laugesen
2002   Irene Laugesen
2003   Asta Højlund
2004   Melinda Dall
2005   Melinda Dall
2006   Melinda Dall
2007   Irene Clausen

2008   Birgitte Andersen
2009   Birgitte Andersen
2010   Irene Clausen
2011   Irene Clausen
2012   Asta Højlund
2013   Irene Clausen
2014   Irene Clausen
2015   Karen Jørgensen
2016   Karin Jørgensen
2017   Birgitte Andersen
2018   Birgitte Andersen
2019   Irene Clausen

BOWLING – TRØSTEPRÆMIE
DAMER / HERRER. 1993 – 1999

1993   Efterår
           Erik Boysen 85 P.
1994   Forår
           Else Kjærgaard 55 P.
1994   Efterår
           Else Kjærgaard 74 P.
1995   Forår
           Klaus Otten 57 P.
1995   Efterår
           Thorvald Dall 65 P.
1996   Forår
           Thorvald Dall -7 P.
1996   Efterår
           Erik Dall

1997   Forår
           Chr. Juhl
1997   Efterår
           Th. Dall
1998   Forår
           Erik Petersen
1998   Efterår
           Susanne Jørgensen
1999   Forår
           Niels Bleshøy
1999   Efterår
           Eva Juhl
           Th. Dall

BOWLING
DAMER / HERRER. 1993 – 2011

1993   Efterår
           Erik Petersen 164 P.
1994   Forår
           Erik Dall 167 P.
1994   Efterår
           Erik Petersen 159 P.
1995   Forår
           Erik Dall 158 P.
1995   Efterår
           Erik Dall 170 P.
1996   Forår
           Christian Juhl + 35 P.
1996   Efterår
          Jørn Nielsen
1997   Forår
          Jørn Nielsen
1997   Efterår
           Niels Bleshøy
1998   Forår
          Thorvald Dall
1998   Efterår
           Steen Jørgensen
1999   Forår
           Erik Dall
1999   Efterår
           Asta Højlund
2000   Forår
           Erik Dall
2000   Efterår
           Erik Dall
2001   Forår
           Eva Juhl
2001   Efterår
           Erik Dall
2002   Forår
           Egon Thomsen
2002   Efterår
           Anna Skovborg Sørensen
2003   Forår
           Hans Laue

2003   Efterår
           Erik Dall
2004   Forår
           Esther Holm
2004   Efterår
           Chr. Juhl
           Erik Dall
2005   Forår
           Esther Holm
           Knud Jensen
           Erik Dall
2005   Efterår
           Inge Bossen
           Hans Laue
2006   Forår
           Karl Heinz Bossen
2006   Efterår
           Hartvig Kjærgaard
2007   Forår
           Hartvig Kjærgaard
2007   Efterår
           Karl Heinz Bossen
2008   Forår
          Torben Tjørnved
2008   Efterår
          Torben Tjørnved
2009   Forår
           Hartvig Kjærgaard
           Karin Adolphsen
2009   Efterår
           Birgit Bladt
2010   Forår
           Erik Dall
2010   Efterår
           Torben Tjørnved
2011   Forår
          Torben Tjørnved
2011   Efterår
           Erik Dall

BOWLING
DAMER / HERRER. 2014 – 2020

2014   Forår
           Birgit Bladt
2014   Efterår
           Erik Dall
2015   Forår
           Erik Dal
2015   Efterår
           Erik Dall
2016   Forår
           Erik Dall
2016   Efterår
           Erik Dall
2017   Forår
           Kjeld Clausen

2017   Efterår
           Erik Dall
2018   Forår
           Erik Dall
2018   Efterår
           Erik Dall
2019   Forår
           Erik Dall
2019   Efterår
           Orla Hansen
2020   Efterår
           Kurt Jensen

POKALSKAB

Borgerf. Skyttefest 1899 – 1880.

Skyttefest 1899

Skyttefest 1898 – 1897

Skyttefest 1897 – 1896

Skyttefest 1895

Skyttefest 1894

Ingen skyttefest / skydning grundet:   Salg af Sommerlyst / Schützenhoff.

Maanedsforsamling. den 3. Juni. 1894
1.    Der ballotteres over Former Christian Jacobsen,
       som optages med 18 ja, 1 nei.
2.    Sommerfornøjelsen.
       Formanden forklarede at der ikke er synderlig udsigt
       til at faa Skyttefesten istand i Sommmerens løb, hvor-
       imod som bebuder en ”gemytlig aften.”
       En dampskibstur til Sverdrup (kaffe) og derfra til
       Aarøsund, (aftensmad) kom paa tale. Normere op-
       lysninger tilveiebringes af bestyrelsen.
                                               **   **
                                                                    Moldt

Generalforsamling, den 1. Juli. 1894
I.     Regnskabsaflæggelse for april fjerdingeraar. Regnskabet
       udviser indtægt 251 M. 63 f. udgift 10M. 50 f. behold-
       ning 244 M. 13 f. Til revisorer valgtes E. Müller
       og K. Wilhelm, som fandt alt i vedbørlig orden, hvis
       aarsag der meddeltes regnskabsføreren   **********
II.    Sommerfornøielsen.
       Formanden meddeler, at man iaar maa aflyse
       en Skyttefest, og heri var man enig med form.
       Efter en livlig diskussion vedtoges paa Rodes forslag
       at seile med damperen paa en søndag til Sverdrup,
       hvor der serveres kaffe, tilbage derefter til Orø-
       sund, hvor at aftensmaaltid indtages. Svingom
       til slut. Af kassen tages til denne tur 140 M.
       Musik medfølger.

Skyttefest 1893

Skyttefest 1892

Skyttefest 1891

Skyttefest 1890

Skyttefest 1889

Skyttefest 1888

Skyttefest 1887

Skyttefest 1886

Skyttefest 1885

Skyttefest 1884

Skyttefest 1883

Der har ikke været mulig, at finde hvem der blev Skyttekonge.

kraft, så at Komiteen i år skal fuldbyrde sit
hverv.
                         Hermed sluttet
                                               Moldt


Skent Søndag 4. Februar 1883.
Tilstede 21 medlemmer. Formanden meddelte
at den theatralske forestilling kommer i stand,
fremdeles, at der fra kredsens side intet er
til hinder for en maskerade, hvis der finder
stemning for en saadan. Med særlig tilla-
delse ballotteredes for Gæstgiver Matthias
Knarhøi, der optages med enstemmighed.
Sluttelig takkede formanden for, at man
var mødt talrigere end der pleies ved et
simpelt maanedsmøde.
                         Moldt


Extraordinær Generalforsamling d. 11. Marts 83.
Skomagermester Tortzen finder med vedbørlig
understøttelse indbragte forslag om at lave
det endnu ikke afholdte sidste vinterbal
bortfalder og i stedet derfor at som en som-
merfornøielse, som ikke falder sammen
med Skyttelauget. I den anledning var
der indvarslet til extraordinær generalfor-

samling, som kun bivaanedes af atten
medlemmer. Disse modtog enstemmig for-
slaget.
                      H. sl.
                                            Moldt


Generalforsamling den 8. April. 1883.
Tilstede var kun 28 medlemmer. Regnskabet for
januar kvartal blev oplæst. Indtægten er 537 M. 11 Pf.
udgiften 398 M. 55 Pf. kassebeholdningen 138M. 56 Pf.
Derefter gav formanden en oversigt over kas-
sens forvaltningen i det forløbende aar. Hvoraf
fremgik, at man havde disponeret over ca. 1013 M.
Nu skredes til valg af revisorer. Kjøbmand C. Las-
sen og Bogholder Silhverberg blev valgte, udførte
deres hverv og fandt intet at bemærke hvor-
for regnskabsføreren fik meddelt decharge.
Med henholdsvis 25 og 23 st. af 28 blev for-
manden, Købmand Due og Næstformanden, Slag-
mester Reimers, gjenvalgte for de kommen-
de to aar. Begge modtog valget.
Til baldirektører med 1 aars funktionstid
valgtes Købmand Christian Lassen og kassere
Christin Jørgensen, til stedfortræderne Bødker
Jørgensen og P. Grimm, ”Bellevue”.
Af skyttekomiteen skulde ved lodtrækning
udgaa. 2. Formandens forslag, at Hr. Balzer
udtræder forlods, blev vedtaget. Efter at hr.

Købmand P. Knarhøi var fritrukken udtaler
formanden, at bestyrelsen gjerne saa Hr. Knar-
høi, selskabets første Skyttekonge
gjenvalgt.
Dette skete, og i Hr. Balzers sted valgtes Møller
Asmus Hansen.
Kjøbmand Niemann foreslog, at baldirek-
tørerne prydedes med et tegn. Dette fandt
tilslutning, og sløifer ville blive anskaffede.
                      Hermed sluttet.
                                            I. Moldt


Maanedsforsamling, den 6. mai. 1883.
Formanden oplyste den ved sidste Generalforsamling
første kvartal, hvorfor han bad Skytte = og Danse =
Komiteerne vælge formænd.
I øvrigt forelaa intet til forsamling.
                      H, sl.
                                            I. Moldt


Maanedsforsamling, den 4. Juni. 1883.
I samklang med Skyttekomiteen foreslaar be-
styrelsen, at skydefesten foregaar aldeles paa
samme maade som ifjor, kun med den foran-
dring at skudet ved træningskydningen beta-

les med 10 Pf. da 5 Pf. er for lidt. Forslaget vedta-
get næsten med enstemmighed.
Dernæst oplæses protokollen fra den overor-
dentlige generalforsamlingen af 11 Marts iaar,
ved hvilken man besluttede at lade et vin-
terbal bero og i det sted at ty en af skyde-
festen uafhængig sommerfornøielse. Kassens
evne bliver gjort klar og betonet, at der
ikke kan stilles mere end 50 M. til raadig-
hed. Skomagermester Tortzen anbefaler en
kjøretur, hvortil frivillige vogne hverves og
forresten svarer 1 M. pr. pers. i vognleie, lige-
gyldigt med hvilken vogn man kjører. Der
spises koldt kjøkken ved fælles bord. Forman-
den hævder, at det først og fremmest kom-
mer an paa frivillighedens omfang, og at
det medtager nogen tid at indhente oplysning
herom. Reimers udtaler, at udflugtens be-
skaffenhed er et aabent spørgsmaal, der kun-
de jo ogsaa være tale om en dampskibstur.
Formanden finder det i alfald heldigt, at
der levners bestyrelsen tid til at foretage
de forberedende skridt. Man vedtager
enstemmigt, at skydefesten finder først sted,
og at den anden fornøielse drøftes paa ge-
neralforsamlingen i Juli.
Sluttelig beder formanden enhver arbeide
hen til talrigt møde med skytterne ud-
marsch.
                      H. sl.
                                            I. Moldt

Skyttefest 1882

Månedsforsamling Søndagen, den 6. aug. 1882.
Spørgsmål om efterskydning blev fremsat. For-
manden forklarede, at selskabets kaste ikke kun-
de tages i brug, forresten fremhævede han flere
gode sider ved idrætten. Karberg anbefalede
efterskydning. Dernæst gjorde formanden selskabet
bekjendt med vilkaarene, nemlig at skuddet be-
tales med 10 Pf. og at gevinsterne udredes af sel-
ve skytterne. Efterskydningen vedtages nu ved
stemning at skulle finde sted i indeværende maa-
ned sidste trediedel.
Ansvarlig ballotteredes for Kjøbmand Th. Mørch,
som blev optaget med 15 ja og igen nei.
                   Hermed sluttet.
                                     J. Moldt.

Generalforsamling den 8. Oktober. 1882.
Regnskabet for juli fjerdingeraar blev oplæst
og fremlagt. Det udviser indtægt 478 M. 69 Pf.
udgift 262 M. 59 Pf. beholdning 216 M. 10 Pf. Til
revisorer valgtes Kjøbmand Knarhøj og Capt.
Kallsen, der fandt regnskabet rigtigt, hvor-
for forsamlingen meddelte regnskabsføren
decharge.
Der blev ballotteret over Bogholder Silf-
verberg, som optoges med 21 ja og ingen nei.
Efter at formanden havde oplyst, hvor
vanskeligt det stillede sig med gensyn til de
theatralske forestillingen i vinter, blev det
besluttet at afholde et bal med koncert
før jul og strax efter nytår et spisebal, men
at vente med drøftelsen angaaende de øvri-
ge baller til januar generalforsamlingen.
                                  Hermed sluttet.
                                                    Moldt.


Maanedsforsamling. Søndagen, d. 5. Novbr. 1882.
Til forhandling forelaa intet.
                                                    Moldt.

Skyttefest 1881

Borgerf. Skyttefest. 1939 – 1900.

Skyttefest 1939

Skyttefest 1938

På Grund af Mund- og Klovesyge, blev Skyttefesten flyttet til den 27. juli. 1938.

Skyttefest 1937

Skyttefest 1936

Skyttefest 1935

Skyttefest 1934

Skyttefest 1933

Skyttefest 1932

Skyttefest 1931

Skyttefest 1930

Skyttefest 1929

Skyttefest 1928

Skyttefest 1927

Skyttefest 1927

Skyttefest 1925

Skyttefest 1924

Skyttefest 1923

Skyttefest 1922

Skyttefest 1921

Skyttefest 1920

Skyttefest 1919

Kongepræmien fik Fru Mayland ved J. Jensens skud. Fru Mayland kunne ikke blive “Skyttekonge”.
Jørgen Jensen, der havde bedste skud, fik kongeværdigheden / Skyttekonge.

Skyttefest 1918 – 1915

Ingen skyttefest / skydning grundet:   1. verdenskrig.

Skyttefest 1914

Skyttefest 1913

Skyttefest 1912

Skyttefest 1911

Skyttefest 1910

Skyttefest 1909

Skyttefest 1908

Skyttefest 1907

Skyttefest 1906

Skyttefest 1905

Skyttefest 1904

Skyttefest 1903

Skyttefest 1902

Skyttefest 1901

Skyttefest 1900

“Cathrinelund” 1924

Sønderborghus.

Sønderborghus, Løngang 1 / Martin Nyrops Plads 2.
For at styrke det danske sindelag, besluttede dansksindede sig for at samle penge sammen til et forsamlingshus, der ikke bare skulle afspejle dansk kultur, men også sønderborgernes stolthed over at være netop danske.
Fra optegnelser ved man, at det tog ganske kort tid at indsamle store beløb til opførelsen af Sønderborghus. Allerede i september 1911 blev der på få timer indsamlet 10.000 mark. Sidst på året kunne man konkludere, at der var i alt 83.000 mark at gøre godt med, og så blev grunden købt af bryggeriejer Chr. Petersen i december 1911.
Professor Martin Nyrop blev arkitekten, der leverede planerne til det nye Sønderborghus. Martin Nyrop er som bekendt også arkitekten bag eksempelvis Københavns Rådhus og Københavns Hovedbanegård.
For at sætte datidens varme følelser for de danske i Sønderjylland yderligere i relief, skal det nævnes, at Martin Nyrop ikke tog betaling for sit arbejde på grundtegningerne til Sønderborghus.
Sønderborghus blev indviet den 2. Maj 1914, men kom kun til at virke som dansk samlingssted i 2 måneder. Ved udbruddet af 1. Verdenskrig, blev ca. 100 danske fange interneret på Sønderborghus. Senere blev det til lazaret.
Efter genforeningen fortsatte det som forsamlingshus med selskabslokaler.
I dag virker Sønderborghus som medborgerhus.

Stadt Hamburg.

Stadt Hamburg, Perlegade 36, blev bygget i 1791 af De la Motte der indtil 1932 ejede bygningen.
Sønderborgs første teatersal, som blev taget i brug 1845, indtil 1906. Taterforestillingerne flyttede til Central Hotellet.
Stadt Hamburg fungerede indtil 1920.
Der blev indrettet butikker, Slagter – Skotøjsbutik.
I 1933 købte bagermester A. Hansen stedet og indrettede Cafe Løkken.
Efter Cafe Løkken var der i en årrække salg af frugt og grønt, Centrum Frugt. 1962 – 1998.
I 1998 blev stedet ovetaget af Jensens Bøfhus.

Da Skyttekongen var Skattefri i et år.

Borgerf. Skyttefest. 1979 – 1940.

Skyttefest 1979

Skyttefest 1978

Skyttefest 1977

Skyttefest 1976

Skyttefest 1975

Skyttefest 1974

Skyttefest 1973

Skyttefest 1972

Skyttefest 1971

Skyttefest 1970

Skyttefest 1969

Skyttefest 1968

Skyttefest 1967

Ved Skyttefesten, den 18. juni. 1967, var der ændringer vedr. Skyttefesten / skydningen.
Der skal nu og fremover afgives skud på hver af de tre skydebaner, med tre forskellige geværer og der er ikke nogen prøveskud

Sidste Skyttefest på de militære baner, langs stranden ved Hjorth Lorenzensvej.
Skydning i 1968 vil foregå på militærets nye skydebaner, Kær Vestermark, Kær Halvø. Skydning på 200 meter banerne.

Skyttefest 1966

Skyttefest 1965

Skyttefest 1964

Skyttefest 1963

Skyttefest 1962

Skyttefest 1961

Skyttefest 1960

Skyttefest 1959

Skyttefest 1958

Skyttefest 1957

Skyttefest 1956

Skyttefest 1955

Skyttefest 1954

Skyttefest 1953

Skyttefest 1952

Ingen skyttefest / skydning grundet: Ombygning af baner ved Kathrinelund.

Skyttefest 1951

Skyttefest 1950

Skyttefest 1949

Skyttefest 1948

Skyttefest 1947

Ingen skyttefest / skydning, Skyttefesten blev aflyst.

Skyttefest 1946

Skyttefest 1945 – 1940

Ingen skyttefest / skydning grundet:   2. verdenskrig.

Da Skyttekongen var Skattefri i et år.

Borgerforening – Juleskydning.

JULESKYDNING
SKÆRFT. 1961 – 2019

1961   Carl Sørensen Skyt.- Komt.
1962   Niels Bleshøy
1963   Niels Bleshøy
1964   Niels Bleshøy
1965   Sv. Aage Jensen
1966   Peter Nissen
1967   Karl Kroll
1968   Carl Adolf Petersen
1969   Frits G. Tillisch
1970   Carl Adolf Petersen
1971   Frits G. Tillisch
1972   Hans Harbo
1973   Helge Skjerning
1974   Kaj Olsen
1975   Carl Adolf Petersen
1976   Erik Wollesen
1977   Harald Quitzau
1978   Frits Tillisch
1979   Kaj Olsen
1980   Werner Holtz
1981   Kaj Olsen
1982   Hans Nør
1983   Erik Petersen
1984   Helge Skjerning
1985   Henrik Iversen
1986   Erik Petersen
1987   Erik Dall
1988   Henry Kjær
1989   Bent Jørgensen
1990   Erik Otten

1991   Erik Petersen
1992   Jørgen Kjærgaard
1993   Bent Jørgensen
1994   Erik Dall
1995   Erik Petersen
1996   Erik Petersen
1997   Svend Aage Voss
1998   Svend Aage Voss
1999   Erik Dall
2000   Freddy Knudsen
2001   Erik Dall
2002   Hartvig Kjærgaard
2003   Erik Dall
2004   Erik Dall
2005   Svend Aage Voss
2006   Flemming Matthies
2007   Kjeld Clausen
2008   Kjeld Clausen
2009   Torkild Callesen
2010   Torkild Callesen
2011   Uwe Staib
2012   Uwe Staib
2013   Erik Dall
2014   Hartvig Kjærgaard
2015   Kjeld Clausen
2016   Harry Ernst
2017   Torkild Callesen
2018   Jens Gøttler
2019   Jens Jørgen Rasmussen

JULESKYDNING
DUEL-SKYDNING. 1973 – 2017

1973   Helge Skjerning
1974   Kaj Olsen
1975   Carl A. Petersen
1976   Erik Wollesen
1977   Harald Quitzau
1978   Frits Tillisch
1979   Kaj Olsen
1980   Werner Holtz
1981   Kaj Olsen
1982   Hans Nør
1983   Erik Petersen
1984   Helge Skjerning
1985   Henrik Iversen
1986   Erik Petersen
1987   Erik Dall
1988   Henry Kjær
1989   Bent Jørgensen
1990   Erik Otten
1991   Erik Petersen
1992   Jørgen Kjærgaard
1993   Bent Jørgensen
1994   Erik Dall
1995   Erik Petersen

1996   Erik Petersen
1997   Svend Aage Voss
1998   Svend Aage Voss
1999   Erik Dall
2000   Freddy Knudsen
2001   Erik Dall
2002   Hartvig Kjærgaard
2003   Erik Dall
2004   Erik Dall
2005   Svend Aage Voss
2006   Flemming Matthies
2007   Kjeld Clausen
2008   Kjeld Clausen
2009   Torkild Callesen
2010   Torkild Callesen
2011   Uwe Staib
2012   Uwe Staib
2013   Erik Dall
2014   Hartvig Kjærgaard
2015   Kjeld Clausen
2016   Harry Ernst
2017   Torkild Callesen

JULESKYDNING
HERRER.   2018 – 2020

2018   Jens Gøttler
2019   Jens Jørgen Rasmussen

2020   AFLYST pga COVID 19

JULESKYDNING
DAMER.   1995 – 2019

1995   Anne-Lise Carstensen
1996   Betty Rasmussen
1997   Susanne Jørgensen
1998   Annie Petersen
1999   Karen Margrethe Nehm
2000   Irene Laugesen
2001   Irene Laugesen
2002    Irene Laugesen
2003   Asta Højlund
2004   Melinda Dall
2005   Melinda Dall
2006   Melinda Dall
2007   Irene Clausen

2008   Birgitte Andersen
2009   Birgitte Andersen
2010   Irene Clausen
2011   Irene Clausen
2012   Asta Højlund
2013   Irene Clausen
2014   Irene Clausen
2015   Karen Jørgensen
2016   Karin Jørgensen
2017   Birgitte Andersen
2018   Birgitte Andersen
2019   Irene Clausen

Juleskydning 2020.

AFLYST på grund af COVID 19

Juleskydning 2019.

Juleskydning 2018.

Juleskydning 2017.

Juleskydning 2016.

Juleskydning 2015.

Juleskydning 2014.

Juleskydning 2013.

Juleskydning 2012.

Juleskydning 2011.

Juleskydning 2010.

Juleskydning 2009.

Juleskydning 2006.

Juleskydning 2005.

Juleskydning 2004.

Juleskydning 2003.

Juleskydning 2001.

Juleskydning 2000.

Juleskydning 1999.

Juleskydning 1998.

Juleskydning 1997.

Juleskydning 1994.

Juleskydning 1992.

Borgerforening – Bowling

BOWLING – TRØSTEPRÆMIE
DAMER / HERRER. 1993 – 1999

1993   Efterår
           Erik Boysen 85 P.
1994   Forår
           Else Kjærgaard 55 P.
1994   Efterår
           Else Kjærgaard 74 P.
1995   Forår
           Klaus Otten 57 P.
1995   Efterår
           Thorvald Dall 65 P.
1996   Forår
           Thorvald Dall -7 P.
1996   Efterår
           Erik Dall

.
1997   Forår
           Chr. Juhl
1997   Efterår
           Th. Dall
1998   Forår
           Erik Petersen
1998   Efterår
           Susanne Jørgensen
1999   Forår
           Niels Bleshøy
1999   Efterår
           Eva Juhl
           Th. Dall

BOWLING
DAMER / HERRER. 1993 – 2011

1993   Efterår
           Erik Petersen 164 P.
1994   Forår
           Erik Dall 167 P.
1994   Efterår
           Erik Petersen 159 P.
1995   Forår
           Erik Dall 158 P.
1995   Efterår
           Erik Dall 170 P.
1996   Forår
           Christian Juhl + 35 P.
1996   Efterår
          Jørn Nielsen
1997   Forår
          Jørn Nielsen
1997   Efterår
           Niels Bleshøy
1998   Forår
          Thorvald Dall
1998   Efterår
           Steen Jørgensen
1999   Forår
           Erik Dall
1999   Efterår
           Asta Højlund
2000   Forår
           Erik Dall
2000   Efterår
           Erik Dall
2001   Forår
           Eva Juhl
2001   Efterår
           Erik Dall
2002   Forår
           Egon Thomsen
2002   Efterår
           Anna Skovborg Sørensen
2003   Forår
           Hans Laue

2003   Efterår
           Erik Dall
2004   Forår
           Esther Holm
2004   Efterår
           Chr. Juhl
           Erik Dall
2005   Forår
           Esther Holm
           Knud Jensen
           Erik Dall
2005   Efterår
           Inge Bossen
           Hans Laue
2006   Forår
           Karl Heinz Bossen
2006   Efterår
           Hartvig Kjærgaard
2007   Forår
           Hartvig Kjærgaard
2007   Efterår
           Karl Heinz Bossen
2008   Forår
          Torben Tjørnved
2008   Efterår
          Torben Tjørnved
2009   Forår
           Hartvig Kjærgaard
           Karin Adolphsen
2009   Efterår
           Birgit Bladt
2010   Forår
           Erik Dall
2010   Efterår
           Torben Tjørnved
2011   Forår
          Torben Tjørnved
2011   Efterår
           Erik Dall

BOWLING
DAMER / HERRER. 2014 – 2020

2014   Forår
           Birgit Bladt
2014   Efterår
           Erik Dall
2015   Forår
           Erik Dal
2015   Efterår
           Erik Dall
2016   Forår
           Erik Dall
2016   Efterår
           Erik Dall
2017   Forår
           Kjeld Clausen

2017   Efterår
           Erik Dall
2018   Forår
           Erik Dall
2018   Efterår
           Erik Dall
2019   Forår
           Erik Dall
2019   Efterår
           Orla Hansen
2020   Efterår
           Kurt Jensen

Bowling 2015.

Bowling 2014.

Bowling – Senior Cop. Februar. 2013.

Bowling 2005.

Bowling 2004.

Bowling 2003.

Bowling 1998.

Jydske Vestkystens Bowling Turnering – Esbjerg. 13. 1. 1996.

Borgerforening.

BORGERFORENING.
FORMANDS MANDSKÆDE.

SKYTTELAUG.
OLDERMANDSKÆDE.

DIREGENTKLOKKE

DIREGENTKLOKKE.
SKYTTELAUGET

KONGEPRÆMIE. 1932.

Gave fra:
Schutzengilde, Uelzen, Tyskland.

SALUTKANON.
Som bruges ved Skyttefesten.

POKALSKAB.

Ny formand Chr. Juhl. 2005.

Formand Erik Dall. 2004.

Ny Formand Erik Dall. 2003.

Æresmedlem Egon Thomsen. 20. 2. 2004.

Kong Christian X. 2003.

Borgerforenings Sangkor. 2001.

Borgerforenings Sangkor.

Fra venstre: Erik Petersen, Egon Thomsen, Hans Henrik Andresen, Helge Skjerning, Freddy Grøndalh, Erik Poulsen, Knud Møller, Svend Åge Voss, Niels Bleshøy, Kaj Poulsen, Svend Åge Andersen, Erik Otten, Henrik Klintholm, Freddy Knudsen, Sven Sune Nielsen, Knud Bjerring, Knud Møller, Bent Otten, Erik Dall, Tage Christensen.

Æresborger Chr. Paulsen. 1990.

Indvielse af Borgerforenings nye klubhus på Skovhuse på Kær halvø. 19. 11. 1994.

Borgerforeningens støtte til den Littauske by Touraag. 8. 6. 1991.

Borgerforening 1945.

Borgerforenings Bannerindvielse. 1930.

Forreste række: Bager Langelo, Fabrikant Georg Nielsen, Klejnsmed Ed. Møller, Maler Jes Jacobsen, Glarmester Kjølset, El installatør Christoffersen, Malermester Chr. Paulsen.

Bagerste række: Billedskærer J. Christensen, H. N. Lind, Bogtrykker J. Otsen, Snedker H. Christiansen, Sadelmager Chr. Dall.

Borgerforening. 1888

Borgerforening. 1883