Pressemøde 2. december. 2009. Riddersalen Sønderborg Slot.

Årsskrift:   Lokal-, regional- og rigshistorie gennem 100 år.

Historisk Samfund for Als og Sundeved & Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot 1908-2008.

Det nye årsskriftet er en bog skrevet af:

Overinspektør Peter Dragsbo

Museumsinspektør Inge Adriansen